Pušenje u garaži Sava Centra Beograd

Žaklina i ja nismo mogli izdržati kraj kongresa te smo se pohvatali na parkiralištu Sava centra. Strastvena Žaklina je je vodila izlaganje o zaštiti okoliša ali to je sada manje bitno… Čim je završila svoje izlaganje, prišla je do mene i šapnula mi na uho “za 10 min ispred vrorane”.. naravno da nisam mogao da izdržim ni dve minute… izjurio sam iz dvorane i pronašo napaljenu strastvenu Žaklinu.

Nismo stigli niti od auta, a Žaklina ga već strastveno pušila

Originally posted 2015-10-25 21:14:30. Republished by Blog Post Promoter

You may also like...